Onderbewustzijn

Onderbewustzijn

Onderbewustzijn

Zelf zien we het onderbewustzijn als het deel wat verantwoordelijk is voor alle onvrijwillige functies, de emoties en de gewoonten.
Met het onderbewustzijn worden volgens wikipedia alle mentale processen bedoeld (gedachten,gevoelens), die niet bewust worden ervaren. Van nature worden waarnemingen en andere ervaringen door mensen en dieren op een onbewuste manier verwerkt, waarbij eerdere waarnemingen en ervaringen hun invloed hebben. De mens onderscheidt zich van dieren door een groter denkvermogen en een woordelijke taal, die het bewustzijn, middels beredeneringen, laat overheersen ten aanzien van het onderbewustzijn. Met andere woorden beperkt het bewuste denken zichzelf doordat het een vorm van tunnelvisie teweeg brengt. Binnen dat perspectief (bundeling van afzonderlijke beredeneringen en voortvloeiende begrippen) hebben de bijbehorende gevoelens veelal niet hun doorwerking gehad. Binnen het onderbewustzijn zijn gevoelens juist bepalend voor gedachtengangen (raadgevend, waardetoekennend).


Einstein’s definitie

Einstein erkent het onderbewustzijn als de “intuïtieve geest c.q. proces”, en zei dat dit het ware geschenk is voor de mensheid. “De intuïtieve geest is een heilig geschenk, en het rationele bewustzijn is een trouwe dienaar. We hebben een maatschappij gecreëerd wat de dienaar eert en het geschenk is vergeten…”


Onbewust waarnemen

Naast dat bewust wordt waargenomen, word ook ‘onbewust waargenomen’. Onbewust zie je bijvoorbeeld allerlei detais of overeenkomsten, waar je je pas later bewust van wordt. Een mogelijke reactie is dan: Hé, heb ik dat niet eerder gezien?. Of: Nou je het zegt, … Van autisten wordt soms beweerd dat ze een sterke onbewuste alertheid hebben


Het onbewuste bewust maken

Onbewuste denkprocessen en waarnemingen worden eerst opgeslagen in het korte termijngeheugen, waarvan uit ook bewust wordt gemaakt (ingevingen, intuïtie). Het lange termijngeheugen is minder toegankelijk. Het herinneren gaat dan moeizamer, en kan met bijvoorbeeld hypnose bewust gemaakt worden. beelddenkers maken veel gebruik van denkbeelden vanuit het onderbewustzijn. Ondanks dat dat meestal genetisch bepaald is, kan dat in een opvoeding en onderwijs wel bewerkstelligd worden door eerst zoveel mogelijk het begrijpen van iets (zo breed mogelijk) bij te brengen, alvorens de woordelijke beredenering erover kenbaar te maken. Dat kan lastig zijn, immers is de woordelijke beredenering er juist voor om middels een specifieke benadering een bepaald begrip te communiceren naar anderen toe. Door de betreffende beredeneringen ondergeschikt te maken aan  meerdere betreffende begrippen, wordt een begrijpend denken ontwikkeld in plaats van een beredenerend denken.


Dromen

In dromen wordt ook informatie (gedachtengangen, beelden, gevoelens) bewust gemaakt vanuit het onderbewustzijn. Je wordt je dan bewust van informatie die zowel uit het korte termijngeheugen als uit het lange termijngeheugen kan komen. Dromen kunnen realistisch zijn, maar ook vol vanfantasie, zoals ook bij nachtmerries het geval is.

Sigmund Freud noemt dromen “een kijkje in het onderbewustzijn”.

©WikiSage.


_____________________________________________________
De “Genie in the Bottle” – Je onderbewustzijn. Een Parabel.

Toen hij nog maar een jongetje was, hoorde de oude man over een vrouw die een fles met kurk op het strand had gevonden. Toen ze de kurk eraf haalde, stelde ze zich voor dat er een geest uit de fles kwam. De geest vervulde vervolgens elke wens die de vrouw uitsprak. De oude man besteedde zijn hele leven aan het zoeken van zijn eigen fles, met zijn eigen geest erin. Hij kamde de stranden van elk continent af. Door deze obsessie was hij nooit in staat om een lange relatie of vast werk aan te houden. Hij was een ongelukkige man.

Op een dag, op een strand vlakbij zijn huis vond hij de fles waar hij naar zocht! Om een-of-andere onbekende reden voelde hij dat er een geest in deze fles zat. Kurken van andere flessen kwamen altijd moeilijk los, maar deze ging er makkelijk vanaf. Uit het niets verscheen ineens een geest. De geest zei tegen de oude man: “Ik ben hier om elke wens voor je te vervullen.”
“Wat ik maar wil?” zei de oude man.
“Nou,” zei de geest, “bijna alles. Aangezien je oud bent en nooit in de politiek hebt gezeten, is het zeer onwaarschijnlijk dat je nog de Minister President van Nederland kunt worden . . . ook denk ik niet dat het wijs is om je nog in het Nederlands voetbalelftal te plaatsen. En ik denk ook niet dat je iets wilt hebben ten koste van een ander . . . dus nee, niet alles. Maar toch wel meer dan je ooit gedroomd had. Zeker genoeg om je vrolijk, vredig en zeer gelukkig te maken!”
De oude man in extase . . . maar toen werd hij ineens boos. “Waarom heeft het zo het lang geduurd voordat ik je heb gevonden? Ik had nog zo veel kunnen bereiken als ik je eerder had gevonden!”
“Ah, meester”, zei de geest, “maar ik ben altijd bij je geweest. Ik zat niet in die fles. Ik was altijd bij je, en heb alle wensen in je leven vervuld. Weet je nog toen je 6 jaar oud was en je wenste dat je vader je meer aandacht zou geven? Je sneed toen je vinger. Dat was geen ongelukje. Je vader maakte de wond met zorg schoon en hield je liefdevol vast. Weet je nog? En die tijd dat je opging voor je rijbewijs. Je bleef me maar vertellen dat je niet slim genoeg was om dat in 1 keer te halen. Weet je nog dat je helemaal bevroor bij dat rijexamen? Je kreeg je wens. En dat mooie huis wat je altijd wilde? Je vertelde me steeds dat zoiets nooit voor ons weggelegd was. Je kreeg je wens.”

“Omdat je er niet bewust van was dat ik je wensen altijd al vervulde,” vervolgde de geest, “wenste je ook regelmatig jezelf pijn. Soms waren de wensen niet eens van jou. Ze kwamen van je ouders, leraren, vrienden, en ja, vaak ook van de TV reclames.”

“Ik ben blij dat je me gevonden hebt. Nou zul je dingen wensen die doordacht en goed zijn. Nou kunnen we samenwerken. Samen blijven we gezond, vinden we rust en genieten we van de rijkdommen in het leven. Ben je de komende tijd overal positief bewust van . . . zie overal het voordeel van in . . . zoek naar de wonderen die altijd al om je heen waren . . . de schoonheid . . . zodat ik daar aan kan wennen. Ben je dus een tijdje continu goed bewust van alles wat je denkt en alles wat je zegt, en we gaan samen de allermooist bedenkbare reis maken. Your wish is my command.”

“Oh, en zoek een goede hypnotiseur om dit proces direct te starten en heel gemakkelijk te maken.”

 –Harry Carpenter/Ruud Nooyen

Delen

Inschrijven nieuwsbrief

Bedankt voor je aanmelding!