Skype

Regressietherapie - op zoek naar de oorzaak

Wat is Regressietherapie?

Bij Regressietherapie, ook wel soms Hypnoanalyse genoemd, richt men zich net als bij een gewone hypnosesessie op het onderbewustzijn. Elk probleem of klacht kent een oorzaak, vaak ontstaan in vroegere jaren, die het gevolg is van een ingrijpende gebeurtenis of een heftige emotionele ervaring.


Met behulp van regressietechnieken wordt de cliënt langzaam en heel voorzichtig teruggevoerd naar het punt dat verantwoordelijk is voor het huidige probleem. In veel gevallen kent een cliënt de werkelijke oorzaak niet of heeft deze verdrongen. Door regressie toe te passen, worden onbewuste gebeurtenissen weer naar het bewustzijn gebracht.

Door gebruik te maken van huidige kennis en inzichten wordt een tijdslijn doorgewerkt waarbij elke gebeurtenis apart wordt bekeken en een proces van acceptatie en loslaten plaatsvindt. Dit proces wordt zo vaak herhaald als nodig. In sommige gevallen zijn daardoor ook meerdere behandelingen noodzakelijk.

De voor- en nadelen van Regressietherapie

Het grote voordeel van regressietherapie is dat de oorzaak van een probleem of klacht wordt aangepakt. Het lost het probleem als het ware bij de wortel op. Hierdoor is het resultaat vaak blijvend en komt het niet terug zoals dat vaak wel het geval is indien er sprake is van symptoombestrijding.


Het nadeel van Regressietherapie is dat het voor sommige mensen erg confronterend kan zijn. Hoewel elke therapeut hier professioneel mee kan omgaan, zijn emotionele uitbarstingen tijdens de behandeling mogelijk.

Vergelijk Regressietherapie ook eens met bijvoorbeeld het Simpson Protocol.

<< Klik hier om naar de vorige pagina te gaan